fbpx

Маркетингови стратегииМаркетинговото проучване е от първа необходимост за всяка уважаваща себе си фирма

Рекламна агенция GCH Digital усъвършенства уменията си в разработването на печеливши маркетингови стратегии през годините. Маркетинговият процес представлява обобщаващ процес на анализ, подбор и реализация на основните идеи и цели на съответната компания. Всяка стратегия за развитие на бизнеса, изготвена от маркетолозите на агенцията се изготвя, следвайки следните опорни точки:

 • Предварителен анализ и сегментиране на пазара в съответната ниша
 • Идентификация и структура на предварително зададения маркетингов бюджет
 • Изготвяне на стратегия за маркетинговия план
 • Изработка на маркетингови управленски системи за планировка и контрол

Маркетинговите стратегии на GCH Digital се обединяват около мотото, че задоволеността на клиента е крайната цел към която е ориентирана кампанията. Нашите екипи от специалисти предоставят пълни статистически данни за развитието на стратегията през цялото времетраене на договора. В този период клиентът може да моделира кампанията по негово усмотрение, да нахвърля идеи, които екипът ни да реализира или да променя вида на стратегията.

Удовлетворението на целевите групи на всяка фирма се извършва по три основни начина според начина на процедиране на агенцията:

 1. Сегментация на пазара – с цел да бъде обособен основен дял от определен пазарен сегмент
 2. Масов маркетинг – с основна цел драстично увеличение на продажбите (по-рядко използван в днешно време поради високата конкуренция в повечето сфери)
 3. Множествено сегментиране – комбинация от първите два метода с цел максимизиране на печалбите

Маркетолозите на GCH Digital притежават необходимите знания и опит, за да съставят печеливш алгоритъм на сегментиране, както и да дефинират точните пазарни сегменти за конкретната фирма. Някои от основните тактики за маркетингова стратегия, които използва агенцията са:

 • Интернет маркетинг
 • Пласмент и дистрибуция на продуктите
 • Ценообразуване
 • Връзки с обществеността
 • Заделяне на ресурси
 • Промоции и намаления
 • Развитие на продуктите
 • Анализ на конкуренцията

Основна задача на рекламните ни специалисти е да подберат възможно най-оптималните решения за намаляване на бюджета и преразпределението му по съответните ниши от стратегията. GCH Digital е сред водещите агенции у нас в разработката на комплексни маркетингови дейности, водещи до увеличаване на продажбите и клиентския поток на всяка фирма във всеки отрасъл в страната.