Спинор България

Традиционните медицински схващания за човешкото здраве разглеждат болестите на физическото тяло като резултат от измененията в енергийното и информационното тяло на човека. Торсионният (информационен) компонент на електромагнитните излъчвания влияе на енергийното и информационно тяло на човека, което се оказва предпоставка за това с основание да се говори за енергоинформационно влияние и за нуждата от енергоинформационна защита.

В съвместното си сътрудничество със специалисти от цял свят в сферата на здравеопазването, с фонд ДСТ“, както и с Международният научно-изследователски фонд (МНИФ), GCH Digital започна целенасочена работа върху изграждането на една стабилна система, в която неговите лоялни клиенти да бъдат добре информирани за всичко, което оказва негативно влияние върху техния здравословен начин на живот.

GCH Digital насочва изцяло своите усилия към това да осигури на своите клиенти пълноценен живот без вредните влияния на новите и все по-бързо развиващи се технологии, които заобикалят човека навсякъде – в дома, офиса и местата за отдих. Ето защо GCH Digital се ангажира и с популяризирането и разпространението на всички продукти с марката „Спинор“ и като техен официален вносител се стреми да подпомогне целенасочените действия в борбата с вредните влияния на съвременните технологии.

GCH Digital препоръчва устройството „Форпост-1“ като изключително надеждно средство за защита на човека от вредните влияния на торсионните или още инфорационни компоненти на електромагнитните излъчвания на мониторите на персоналните компютри, телевизорите и електронните техники като цяло.

GCH Digital препоръчва стикера „Spinor“ като лесен начин за предпазване от отрицателното влияние на информационните компоненти на електромагнитни излъчвания на мобилни телефони, радиотелефони, МРЗ плейъри, лаптопи и други електронни устройства.

GCH Digital препоръчва устройството „Vernada Geo“ като средство за неутрализиране на влиянието на вредните излъчвания на Wi-Fi системите, безжичните мрежи, както и на геопатогенните зони, върху които са разположени апартаменти, офиси и други помещения, с цел да защити хората от вредното влияние на радиацията.

GCH Digital препоръчва устройството „Vernada”, което неутрализира зоните, в които има наличие на леви торсионни полета и които възникват в резултат на инсталирането на базови станции, по начин, който защитава хората и другите живи същества от тяхното негативно влияние.