Реклама на клик от Biz-ads

Реклама на клик от Biz-ads

Реклама на клик от Biz-ads – най-ефективното представяне в интернет. Рекламната мрежа обединява около 5 000 български сайта с над 1 000 000 дневни посещения, за да достигне вашата реклама до максимален брой строго таргетирани потребители. Biz-Ads се отличава с лесно управление на бюджета и минимизиране на разходите ви за онлайн реклама.

Възможности на проекта:
  • Ниски цени на клик
  • Висока ефективност

 Biz-Ads силно таргетирана мрежа за реклама на клик от ново поколение